Voorwaarden Groene Bon

 

Betrokken partijen

 

Platformbeheerder

Wemaron B.V. is de beheerder van het Groene Bon platform. weMaron zorgt voor de technische systemen maar is geen verantwoordelijke uitgever van de Groene Bon. Kijk op https://wemaron.nl/ voor meer informatie over de platformbeheerder.

Uitgevers

Groene Bon is een platform voor overheden, woningcorporaties en samenwerkingsverbanden die een duurzaam woningbestand bevorderen. Zij kunnen onder eigen beheer en verantwoordelijkheid zogenaamde “Groene Bon” cadeaubonnen uitgeven.

Innende organisaties

Zijn (lokale) ondernemers en webshops die producten en/of diensten aanbieden en/of bijeenkomsten organiseren waarvoor de Groene Bon kan worden ingezet. Uiteindelijk zullen uitgevers eventuele vergoedingen rechtstreeks aan innende organisaties uitbetalen.  

Groene Bon bezitter

Een Groene Bon bezitter is een persoon die op rechtmatige wijze een Groene Bon heeft verkregen. Dat kan zijn door de ontvangst van een aan hem geadresseerde brief of mail op basis van juist verstrekte informatie. De Groene Bon bezitter mag de bon vrij besteden bij een innende organisatie conform de waarde, geldigheidsduur en gebruiksvoorwaarden. 

Gebruik van de Groene Bon

Per Groene Bon kan de uitgever bepalen wat de waarde, de geldigheidsduur en de gebruiksvoorwaarden zijn:

Waarde

Groene Bon is een gift met een vast bepaald bestemmingsdoel. De waarde van een Groene Bon is dan ook enkel van toepassing als aan het bestemmingsdoel wordt voldaan. De Groene Bon is nooit inwisselbaar voor geld. Goederen / diensten die worden geretourneerd, worden niet vergoed of in enige vorm gerestitueerd. U dient de Groene Bon in één keer te besteden bij een deelnemende organisatie. Een eventuele restwaarde vervalt. In sommige gevallen is de Groene Bon een inschrijving voor of deelname aan een activiteit. Ook in die gevallen kan de Groene Bon nooit tot geldelijke restitutie leiden. 

Geldigheidsduur

Iedere Groene Bon heeft een beperkte geldigheidsduur die bepaald wordt door het vroegste van de volgende data: de datum vermeld op de Groene Bon,  de datum tot wanneer de Groene Bon actie loopt waarvoor de bon inzetbaar is, de datum tot waarop er deelnemende organisaties de Groene Bon accepteren voor het beoogde gebruiksdoel. Wanneer de geldigheidsduur verstreken is, dan is de Groene Bon niet meer inwisselbaar. 

Gebruiksvoorwaarden

Iedere Groene Bon kent gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen omvatten of en welke producten, diensten, deelname aan activiteiten en inschrijvingen op mailinglijsten of bellijsten van toepassing zijn. Dit kan ook betekenen dat u informatie dient te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan. Telkens als u gevraagd wordt om informatie te verstrekken, zijn de privacy-voorwaarden van de uitgever van toepassing. 

De Groene Bon is enkel geldig als aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan. Bewijslast om dit aan te tonen rust bij zowel de innende organisatie als bij de persoon die de bon heeft gekregen:

Bewijslast Groene Bon bezitter

Wanneer u een Groene Bon heeft gekregen, dan kunt u deze binnen de geldigheidsduur en volgens de gebruiksvoorwaarden aanbieden bij een innende organisatie. Deze organisaties worden kenbaar gemaakt op de Groene Bon site van de uitgever. U mag niet proberen om de Groene Bon  op enigerlei andere manier in te zetten, te verhandelen of te verspreiden. De innende organisatie mag uw Groene Bon zonder opgave van redenen weigeren. 

Bewijslast innende organisatie

De innende organisatie verplicht zich tot een correcte administratieve afhandeling van de Groene Bon. Dat betekent dat de organisatie een aangeboden Groene Bon alleen accepteert wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan is. De organisatie verplicht zich tot het correcte gebruik van de daarvoor bestemde applicaties waar hij toegang toe heeft gekregen, danwel het gebruik van een interface waarover aparte afspraken zijn gemaakt. De innende organisatie slaat de kassabon op bij de registratie van de Groene Bon en ‘claimt’ daarmee de Groene Bon. De innende organisatie heeft enkel recht op uitbetaling van de Groene Bon wanneer aan de bewijsplicht is voldaan.